Krádeže v rezidenčných garážach, pivniciach a dokonca aj v samotných bytoch sú stále aktuálnejšou témou. Hlavným problémom pri bytových domoch býva, že ich obyvatelia nevenujú dostatočnú pozornosť zabezpečovaniu spoločných priestorov – najmä vstupom.

Efektívna ochrana bytových domov

Cieľom služby vzdialeného videomonitoringu pre bytové domy nie je nájsť páchateľa po uskutočnenej krádeži, ale samotnej krádeži zabrániť.

Funguje na spojení vhodnej bezpečnostnej technológie s kamerovým systémom s výstupom na naše monitorovacie stredisko.

Bezpečnostná technológia vyvolá alarmový signál v prípade:

  • Násilného otvorenia vchodových dverí
  • Nezatvorenie garážovej brány
  • Zle privretých vchodových dverách (napr. keď dvere zostanú otvorené dlhšie ako 1 min)
  • Iného technického signálu (napr. rozbitia skla na vchodových dverách)

Pri vyvolaní alarmového signálu si operátori na vzdialenom operačnom stredisku SECURITON okamžite prezrú záznamy z kamerového systému, aby zistili čo alarmu predchádzalo a v prípade podozrivého pohybu k objektu vyšlú zásahové vozidlá, ktorých posádky narušiteľov zastavia.

bytove domy ochrana