V oblasti bezpečnosti sa používajú mnohé druhy technológií. Výber správnych bezpečnostných technológii si vyžaduje analýzu rizík, návrh riešení a tiež ich samotnú implementáciu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme zhodnotiť, ktorý bezpečnostný systém alebo kombinácia riešení bude mať pre vás najväčší zmysel. Ďalej zabezpečíme nielen profesionálnu inštaláciu, ale aj záručný a pozáručný servis.

Poplachový systém na hlásenie​ narušenia​

Ako to funguje

K ústredni sú pripojené (kabelážou alebo bezdrôtovo) viaceré typy snímačov, ktoré po vyhodnotení „nekorektného“ stavu pošlú do ústredne signál. Ústredňa ho vyhodnotí a podľa naprogramovaného postupu realizuje vopred uložené činnosti – napr. zapne sirénu, svetelný maják alebo pošle signál do strediska registrácie poplachov (SRP), ktoré následne vyšle zásahovú jednotku do narušeného objektu. Niektoré typy ústrední dokážu na základe naprogramovaných postupov spínať elektrické obvody, napr. zapnúť svetlo, zatvoriť elektrickú bránu a podobne.

Základné typy snímačov:

  • snímač pohybu – narušenia priestoru,
  • snímač teploty, dymu, plynu, vody, otrasov, rozbitia/rezania skla,
  • panika tlačidlo na manuálne spustenie poplachu a privolanie pomoci (SRP),
  • magnetický kontakt, ktorý deteguje rozpojenie, napr. otvorenie dverí.

V prípade, že by ste si chceli poistiť nehnuteľnosť proti krádeži, poisťovňa pri výpočte výšky poistného zohľadňuje okrem iného aj to, či je v objekte nainštalovaný alarmový systém a tiež či tento alarm inštalovala špecializovaná firma. V takomto prípade vás splátka poistného vyjde rozhodne lacnejšie.​

Kamerový systém

V súčasnosti je ponuka kamerových systémov naozaj široká – množstvo typov, množstvo technických parametrov, množstvo funkcionalít. Ucelené kamerové systémy umožňujú nahrávanie, diaľkový prenos obrazu, ale s prepojením s ďalšími inteligentnými softvérmi sú možnosti takmer neobmedzené. Výber toho správneho kamerového systému si vyžaduje zhodnotiť množstvo faktorov. Naši skúsení technici vám po obhliadke objektu a dôkladnej analýze navrhnú kamerový systém na mieru.

Elektronická požiarna signalizácia​

Pracuje na podobnom princípe ako PSN, neumožňuje však pripájať rôzne iné typy snímačov. Parametre techniky, ako aj inštalácie sú legislatívou presne definované
a prísne kontrolované.

Vstupné a dochádzkové systémy​

​Tieto zariadenia umožňujú verifikovať oprávnenosť vstupu či už z pohľadu osoby, času alebo priestoru a následne podľa vopred stanoveného programu buď umožnia, alebo neumožnia vstup (dvere, závora, turniket).​
Podľa typu umožňujú tiež prenos a archiváciu dát a rôzne spôsoby následného spracovania (podklady na mzdy, odpracovaný čas, nadčasy, počet otvorení dverí atď.)​

Dnes je základným nosičom dát vyhodnocovacia ústredňa (počítač) a dátový čip, ktorý možno nahradiť, doplniť skenerom rôznych biodát (odtlačok prsta, snímka očnej šošovky, rozpoznanie hlasu atď.)​

Správne zvolenou kombináciou videomonitoringu, PSN, PCO a vstupných systémov možno zabezpečiť efektívny bezpečnostný systém, ktorý nevyžaduje prítomnosť stálej strážnej služby.​