Na správu a ochranu budovy nemusíte zamestnávať drahú pracovnú silu. Kombináciou vhodnej technológie a vzdialeného dohľadu z dodávateľského operačného strediska dokážete plnohodnotne nahradiť mnohé činnosti vašich pracovníkov, za zlomok ich ceny.

Nonstop dispečing a pohotovostné hliadky

Pod alarmovým signálom si netreba predstaviť len alarmy súvisiace s fyzickým narušením objektu, ale tiež neželané stavy akýchkoľvek prístrojov alebo technológií. Existencia nonstop dispečingu umožňuje mať pod vzdialeným dohľadom prakticky čokoľvek (napr. teplotu, tlak, prietok vody, plyny v ovzduší, chybové stavy rôznych technológii atď.)

V prípade vzniku neželaného stavu vykonajú operátori nášho monitorovacieho centra opatrenia podľa dohody s klientom, či už ide o vyrozumenie oprávnenej osoby alebo zabezpečenie samotnej nápravy. K dispozícii sú tiež pohotovostné hliadky, ktoré dokážu podľa zaškolenia bezodkladne zasiahnuť priamo na mieste.

Existencia nonstop služby je pre akýkoľvek druh podnikania považovaná za konkurenčnú výhodu. Poskytnúť zákazníkom možnosť kedykoľvek sa obrátiť so svojou požiadavkou na zodpovedných resp. mať nonstop dohľad nad fungovaním akejsi technológie je nenahraditeľným benefitom. Prevádzkovanie nonstop dispečingu vo vlastnej réžii predstavuje pre podnikateľa nie len značné finančné, ale aj organizačné zaťaženie a preto možnosť jeho subdodávky je omnho efektívnejšia alternatíva. Táto služba preto predstavuje pre podnikateľa výraznú finančnú úsporu a to buď ušetrením fyzickej kontroly na mieste alebo ušetrením vlastného nonstop dispečingu.

Využitie

  • Telefonické centrum (hotline)
  • Monitorovanie stavu technológií
  • Zber, vyhodnocovanie a filtrovanie požiadaviek/technických signálov
  • Pohotovostné hliadky
  • Efektívna ochrana majetku – vzdialený videomonitoring
videomonitoring-securiton