Náš trh ponúka nespočetne veľa bezpečnostných technológií a iných foriem ochrany majetku. Výber tej správnej kombinácie závisí od zhodnotenia mnohých faktorov.

Nájdeme pre vás to najlepšie riešenie

Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme zhodnotiť, ktorý systém alebo kombinácia riešení bude mať pre vás najväčší zmysel.
K výberu riešenia pristupujeme komplexne:

  • analýza bezpečnostných rizík (miesta, stupeň rizikovosti)
  • návrh opatrení a zhotovenie plánu ochrany ​
    (technické, technologické, režimovo-organizačné)
  • realizácia navrhnutých opatrení
    (inštalácia a servis techniky, strážna služba, videomonitoring, PCO)​

Všetky kroky nielen realizujeme, ale aj priebežne kontrolujeme a aktualizujeme.
Aby ste boli vždy 100 % chránení a spokojní.​