Vysokú úroveň našej strážnej služby pomáha udržiavať aj systém riadenia kvality ISO 9001:2009 ​a vlastné know-how, ktoré budujeme viac ako 25 rokov.

Strážime aj vlastných bezpečnostných pracovníkov

Výhodou bezpečnostnej firmy našej veľkosti je, že činnosť bezpečnostných pracovníkov v jednotlivých chránených objektoch je neustále monitorovaná a koordinovaná stálou službou, tzv. dispečingom. Vzájomná komunikácia prebieha prostredníctvom rádiového spojenia a v prípade nutnosti sa zabezpečuje:

  • posilnenie ochrany objektu
  • prijímanie núdzových signálov a následné opatrenia
  • vyrozumievanie iných zložiek (polícia, zdravotníctvo atď.)

Dispečing je súčasne v spojení s mobilnými kontrolnými hliadkami, ktoré nonstop preverujú výkon činnosti bezpečnostných pracovníkov v chránených objektoch.

Využitie pochôdzkového systému Active Guard – bezpečnostný pracovník je pri pochôdzke nonstop pod ochranou a kontrolou operačného centra. Active Guard hlási polohu pracovníka v reálnom čase, a ak nedokončí plánovanú pochôdzku včas, operátori sa skontaktujú s bezpečnostným pracovníkom v objekte. V prípade nutnosti vyšlú operátori zásahovú jednotku SECURITON.

Ak si klient neželá stálu prítomnosť pracovníkov ochrany alebo z ekonomického pohľadu je to neúnosné, je možné využiť tzv. sector.

SBS-strazna_sluzba-Securiton

Sector

Kontrolno-strážnu činnosť možno vykonávať aj v presne stanovený čas.​
Ak je pre vás nonstop služba finančne neúnosná alebo si ju neželáte,​
zabezpečíme vám ochranu iba v čase, keď ju najviac potrebujete.​
Bezpečnostní pracovníci sa dostavia do objektu, vykonajú dohodnutú činnosť a v prípade zistenia nedostatkov, narušenia alebo iných dôvodov budú postupovať podľa dohodnutých pravidiel.​