Poruchy systémov či prekročenie určitých stavových veličín dokáže mnohým spoločnostiam napáchať nemalé škody, najmä v prípadoch keď sa na ne okamžite nereaguje. Vďaka tejto službe je stav týchto technológií pod neustálym dohľadom, bez toho aby musel klient platiť vlastnú nonstop službu, čo mu výrazne šetrí náklady.

Technologický dohľad

Pod alarmovým signálom si netreba predstaviť len alarmy súvisiace s fyzickým narušením objektu, ale tiež stavy akýchkoľvek senzorov, prístrojov alebo technických zariadení. Naše nonstop monitorovacie stredisko umožňuje mať pod vzdialeným dohľadom napr :

  • teplota
  • tlak
  • prietok vody
  • plyny v ovzduší
  • parkovacie technológie
  • intenzita zvuku
  • GPS systémy
  • výťahy
  • IT infraštruktúry
  • chybné stavy a výpadky technológií, atď.

V prípade vzniku neželaného stavu vykonajú operátori nášho monitorovacieho centra opatrenia podľa dohody s klientom, či už ide o vyrozumenie oprávnenej osoby alebo zabezpečenie samotnej nápravy. K dispozícii sú tiež pohotovostné hliadky, ktoré dokážu podľa zaškolenia bezodkladne zasiahnuť priamo na mieste.

Možnosť vykonávania analýzy dát a reportov.

Komplexnosť služieb

Táto služba sa zvyčajne kombinuje s pult centrálnej ochrany, videomonitoringvzdialená obsluha.

Kombináciou jednotlivých služieb sa zabezpečí komplexná služba vzdialenej ochrany a obsluhy nielen jednoduchších objektov, ale aj komerčných budov a areálov, čo umožňuje nahradiť funkciu fyzickej strážnej služby a výrazne šetriť prevádzkové náklady klienta.

Zákazník sa vďaka kombinácii týchto služieb môže spoľahnúť, že má svoj objekt pod kontrolou nielen z hľadiska ochrany pred krádežou, ale tiež pred rôznymi nepríjemnými udalosťami, ktoré by mohli ohroziť jeho podnikateľskú činnosť (potopa, prehriatie serverovne, výpadok elektrickej energie, skrat technológii atď.). Zároveň umožňuje diaľkovo spravovať a ovládať akékoľvek technológie, podľa vopred stanovených pravidiel.