VZDIALENÁ OBSLUHA

Táto služba umožňuje nahradiť mnohé rutinné činnosti bezpečnostných pracovníkov, vrátnikov alebo správcov budov či areálov, čo prináša značnú finančnú úsporu

OVLÁDANIE NA DIAĽKU

Vzdialenú obsluhu vykonávajú operátori monitorovacieho strediska spínaním elektrických zariadení v zmysle dohody s klientom – buď ako reakciu na prijatý signál, v pravidelných intervaloch alebo na vyžiadanie. Vzdialene ovládať je možné prakticky akékoľvek technológie, napr:

  • prístupový systém SKV – dvere, turnikety
  • bezpečnostné a kamerové systémy EZS a CCTV
  • elektrické protipožiarne signalizácie – vykonávanie pravidelné kontrol v zmysle vyhlášky
  • rampy, brány, parkovacie technológie
  • výstražné systémy
  • svetlá
  • prietok vody, teplotu, tlak, atď.
  • audiosystémy – výstražné reproduktory
  • akékoľvek iné elektrické zariadenie

KOMPLEXNOSŤ SLUŽIEB

Zvyčajne sa kombinuje so službami pult centrálnej ochranyvideomonitoring a technologický monitoring.

Kombináciou jednotlivých služieb sa zabezpečí komplexná služba vzdialenej ochrany a obsluhy nielen jednoduchších objektov, ale aj komerčných budov a areálov, čo umožňuje nahradiť funkciu fyzickej strážnej služby a výrazne šetriť prevádzkové náklady klienta.

Zákazník sa vďaka kombinácii týchto služieb môže spoľahnúť, že má svoj objekt pod kontrolou nielen z hľadiska ochrany pred krádežou, ale tiež pred rôznymi nepríjemnými udalosťami, ktoré by mohli ohroziť jeho podnikateľskú činnosť (potopa, prehriatie serverovne, výpadok elektrickej energie, skrat technológii atď.). Zároveň umožňuje diaľkovo spravovať a ovládať akékoľvek technológie, podľa vopred stanovených pravidiel.