CALL CENTRUM

Prevádzkovanie nonstop dispečingu vo vlastnej réžii predstavuje pre podnikateľa nie len značné finančné, ale aj organizačné zaťaženie a preto možnosť jeho subdodávky je omnoho efektívnejšia alternatíva.

KONKURENČNÁ VÝHODA

Existencia nonstop hotline je pre akýkoľvek druh podnikania považovaná za konkurenčnú výhodu. Poskytnúť zákazníkom možnosť kedykoľvek sa obrátiť so svojou požiadavkou na zodpovedných je nenahraditeľným benefitom.

Po zaškolení našich operátorov do problematiky vášho podnikania sú schopní nahradiť vaše vlastné call centrum za zlomkovú cenu príp. využiť tieto služby aspoň v mimo pracovnom čase.

VYUŽITIE

Možnosť napojiť :

  • hotline pre zákazníkov
  • intercom (pri vstupe, pri zariadení, pri rampe, vo výťahu, a pod.)
  • recepciu