SLUŽBA INFORMÁTORA

Informátor príp. recepčný predstavuje prvý kontakt pri vstupe vašich zákazníkov do budovy/ areálu. Jeho prezentácia do značnej miery ovplyvní tvorbu prvého dojmu – či už pozitívneho alebo negatívneho, preto je výber vhodných pracovníkov veľmi dôležitý.

ČINNOSTI

  • kontrola vstupov
  • evidencia a navigácia návštev
  • administratíva recepcie – pošta, telefonáty, parkovanie, atď.
  • ďalšie činnosti v závislosti od potrieb zákazníka

NÁBOR A ROZVOJ PRACOVNÍKOV

Pri prijímaní do zamestnania sa vyhodnocujú kvalifikácie, znalosti a prax. S výberom správnych kandidátov máme takmer 30 ročné skúsenosti. Samozrejmosťou sú pravidelné školenia a tréningy.

KONTROLA A PODPORA

Činnosť našich informátorov je neustále monitorovaná. Kontrolovaný je aj nástup do služby. V prípade potreby je služba okamžite zabzepečená záložným pracovníkom.

SLUŽBA INFORMÁTORA NA OBJEDNÁVKU

Ak prevádzkujete vlastné recepcie, no v prípade PN alebo dovolenky informátora Vám po zaškolení dokážeme zabezpečiť aj krátkodobý záskok na recepcii. ​

security recepčný