Inštalácia a servis bezpečnostnej techniky

V oblasti bezpečnosti sa používajú mnohé druhy technológií. Výber správnych bezpečnostných technológii si vyžaduje analýzu rizík, návrh riešení a tiež ich samotnú implementáciu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme zhodnotiť, ktorý bezpečnostný systém alebo kombinácia riešení bude mať pre vás najväčší zmysel. Ďalej zabezpečíme nielen profesionálnu inštaláciu, ale aj záručný a pozáručný servis.

POPLACHOVÝ SYSTÉM NA HLÁSENIE​ NARUŠENIA​

Ako to funguje

K ústredni sú pripojené (kabelážou alebo bezdrôtovo) viaceré typy snímačov, ktoré po vyhodnotení „nekorektného“ stavu pošlú do ústredne signál. Ústredňa ho vyhodnotí a podľa naprogramovaného postupu realizuje vopred uložené činnosti – napr. zapne sirénu, svetelný maják alebo pošle signál do strediska registrácie poplachov (SRP), ktoré následne vyšle zásahovú jednotku do narušeného objektu. Niektoré typy ústrední dokážu na základe naprogramovaných postupov spínať elektrické obvody, napr. zapnúť svetlo, zatvoriť elektrickú bránu a podobne.

Základné typy snímačov:

  • snímač pohybu – narušenia priestoru,
  • snímač teploty, dymu, plynu, vody, otrasov, rozbitia/rezania skla,
  • panika tlačidlo na manuálne spustenie poplachu a privolanie pomoci (SRP),
  • magnetický kontakt, ktorý deteguje rozpojenie, napr. otvorenie dverí.

V prípade, že by ste si chceli poistiť nehnuteľnosť proti krádeži, poisťovňa pri výpočte výšky poistného zohľadňuje okrem iného aj to, či je v objekte nainštalovaný alarmový systém a tiež či tento alarm inštalovala špecializovaná firma. V takomto prípade vás splátka poistného vyjde rozhodne lacnejšie.​

KAMEROVÝ SYSTÉM

V súčasnosti je ponuka kamerových systémov naozaj široká – množstvo typov, množstvo technických parametrov, množstvo funkcionalít. Ucelené kamerové systémy umožňujú nahrávanie, diaľkový prenos obrazu, ale s prepojením s ďalšími inteligentnými softvérmi sú možnosti takmer neobmedzené. Výber toho správneho kamerového systému si vyžaduje zhodnotiť množstvo faktorov. Naši skúsení technici vám po obhliadke objektu a dôkladnej analýze navrhnú kamerový systém na mieru.

ANALYTICKÉ KAMERY A AI BOXY

AI boxy umožňujú premeniť bežnú pasívnu IP kameru na nástroj pre detekciu neoprávneného pohybu či dokonca pokročilú videoanalýzu. Sú tak, okrem iného, schopné nahradiť konvenčné technológie (napr. pohybové snímače), ktoré sa na účely detekcie zvyknú dopĺňať ku kamerovým systémom. Konvenčné technológie sú síce spoľahlivé, no miera falošne pozitívnych alarmov je (najmä v exteriéroch) veľmi vysoká a selekcia obmedzená. Vďaka umelej inteligencii v AI boxoch je možné presne zadefinovať monitorovanú oblasť, typ predmetu / osoby či spôsob ich správania, ktoré majú byť vyhodnocované za ostrý alarm. Okrem bezpečnostných účelov tiež slúžia ako prostriedok pre tvorbu analýz a štatistík. Výhodou je aj menej náročná inštalácia bezpečnostného systému ako celku.

IOT

Trh ponúka nespočetné množstvo IoT (Internet of Things) senzorov so širokým využitím, od priemyslu, cez logistiku, poľnohospodárstvo, energetiku až po smart home a smart cities. Tieto bezdrôtové zariadenia sú charakteristické svojou nízkou obstarávacou a prevádzkovou cenou, nízkou energetickou náročnosťou a dlhou výdržou batérii. Navyše sa chvália veľmi vysokou bezpečnosťou prenosu, takže na naše účely sú viac ako vhodné.

Príklady:

  • panic tlačidlo
  • záplavový senzor
  • elektronická pečať
  • magnetický kontakt
  • akceleračný senzor s GPS

Spoločnosť Securiton sa spolupodieľala na vývoji softvérovej platformy, ktorá umožňuje prijímanie alarmových stavov z IoT zariadení priamo do technológie PCO, bez nutnosti dopĺňania špeciálnych komunikátorov.

ELEKTRONICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA​

Pracuje na podobnom princípe ako PSN, neumožňuje však pripájať rôzne iné typy snímačov. Parametre techniky, ako aj inštalácie sú legislatívou presne definované
a prísne kontrolované.

VSTUPNÉ A DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY​

Tieto zariadenia umožňujú verifikovať oprávnenosť vstupu či už z pohľadu osoby, času alebo priestoru a následne podľa vopred stanoveného programu buď umožnia, alebo neumožnia vstup (dvere, závora, turniket).​
Podľa typu umožňujú tiež prenos a archiváciu dát a rôzne spôsoby následného spracovania (podklady na mzdy, odpracovaný čas, nadčasy, počet otvorení dverí atď.)​

Dnes je základným nosičom dát vyhodnocovacia ústredňa (počítač) a dátový čip, ktorý možno nahradiť, doplniť skenerom rôznych biodát (odtlačok prsta, snímka očnej šošovky, rozpoznanie hlasu atď.)​

PARKOVACIE TECHNOLÓGIE

Pomocou vhodne navrhnutého parkovacieho systému je možné kontrolovať a obmedzovať vstup vozidiel do vyhradených priestorov.

Parkovací systém je možné prevádzkovať buď len na interné účely (vstup len pre oprávnené vozidlá) alebo aj na komerčné využitie (platba za parkovanie).

Samozrejmosťou je rozpoznávanie ŠPZ.

Monitorovacie služby Securiton umožňujú okrem vzdialeného ovládania, vzdialenej komunikácie aj prijímanie technických signálov z parkovacích systémov a následné vykonanie opatrení (oprava poruchy, doplnenie parkovacích lístkov, doplnenie mincí atď.)


Správne zvolenou kombináciou videomonitoringu, PSN, PCO a vstupných systémov možno zabezpečiť efektívny bezpečnostný systém, ktorý nevyžaduje prítomnosť stálej strážnej služby.​