PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY (PCO)

Základnou úlohou pultu centrálnej ochrany (PCO) resp. strediska registrácie poplachov (SRP) je prijímať signály z bezpečnostných a protipožiarnych technológií a v prípade alarmového signálu vyslať zásahové jednotky, ktoré daný objekt zabezpečia a vykonajú ďalšie úlohy v zmysle dohody s klientom a platnej legislatívy.​

MÁME K DISPOZÍCII NAJVIAC ZÁSAHOVÝCH JEDNOTIEK NA SLOVENSKU

 • Využívame najmodernejší systém GPS umožňujúci priame prepojenie medzi operátormi a zásahovými jednotkami. Operátor tak môže aktivovať hliadku, ktorá je najbližšie k narušenému objektu, zohľadňujúc nielen vzdialenosť, ale aj dopravnú situáciu.
 • Najbližšie vozidlo je na objekt automaticky odnavigované pomocou digitalizovanej mapy, čo dokáže skrátiť čas príchodu na minimum.
 • Počas sezóny využívame aj motocykle, ktoré zasiahnu rýchlejšie než autá.

LÍDER NA TRHU

Securiton v súčasnosti prevádzkuje pult centralizovanej ochrany s najvyšším počtom pripojených objektov (cca 2 000), pričom monitorovanie, zásah a obslužný servis sa poskytuje na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Je súčasťou najmodernejšieho monitorovacieho strediska na trhu, kde sa okrem neustáleho inovovania služieb, kladie veľký dôraz aj na záložné riešenia. Vďaka tomu je možné garantovať úroveň a kontinuitu služieb aj v prípade potenciálnych technických porúch alebo výpadkov systémov. Disponujeme:

 • Profesionálny diesel agregát a UPS – zabezpečí ochranu vášho objektu aj v prípade výpadku prúdu
 • Záložný server prijímacej technológie PCO (cloud + lokálny) – zabezpečí ochranu vášho objektu aj v prípade poruchy monitorovacieho softvéru alebo servera
 • Nezávislá privátna rádiová sieť – rýchlosť a bezpečnosť komunikácie
 • Garantované internetové pripojenie
 • Nonstop IT podpora

BEZPEČNOSŤ PRENOSU NA PRVOM MIESTE

Informačná bezpečnosť a kybernetické útoky sú stále diskutovanejšími témami, ktoré definujú nové hrozby aj pre oblasť objektovej bezpečnosti. Spoločnosť SECURITON preto vyvinula vlastné prenosové zariadenie PROTON, ktoré sa v porovnaní s bežne využívanými komerčnými komunikátormi vyznačuje najmä:

 • bezpečnosť prenosu signálu – využíva šifrovanú komunikáciu cez VPN
 • duplicita prenosových ciest – umožňuje využiť kombináciu viacerých prenosových ciest, čím sa minimalizuje riziko nedoručenia alarmového signálu (napr. ľahko dostupné rušičky signálu). Využívame komunikácie: napr. celulárnu rádiovú, IP, GPRS, IoT
 • prevencia – okrem narušenia objektu vyhodnocujeme aj udalosti, ktoré môžu naznačovať určitú bezpečnostnú hrozbu a preventívne na ne reagovať (strata spojenia, sabotáž, výpadok prúdu, zníženie výkonu akumulátora, atď.)
 • obojsmerná komunikácia – umožňuje nielen monitoring, ale aj diaľkové ovládanie technológií bez nutnosti dopĺňať dodatočný hardvér
 • kvalita prevedenia a certifikované komponenty – samozrejmosťou je napr. akumulátor, ktorý zabezpečí monitorovanie aj v prípade výpadku elektrickej energie
 • univerzálnosť a variabilita – umožňuje integrovať prakticky akýkoľvek komunikačný protokol, vďaka čomu je možné monitorovať (a ovládať) rôznorodé technológie technologický monitoring
zásahové hliadky SBS
PCO
pult centrálnej ochrany
zásahové vozidlo SBS

CENA SLUŽBY

Cena napojenia na pult centralizovanej ochrany sa bez bližšej špecifikácie objektu a technológie nedá jednoznačne stanoviť. Presnú kalkuláciu poplatkov za monitorovanie vám pripraví náš obchodný pracovník bezplatne – kontakt.

POSTUP PRIPOJENIA NA PCO:

 1. Záujem o využitie služieb (pripojenie PCO) – Kontaktujte nás
 2. Posúdenie technickej pripravenosti vo vzťahu k rozsahu požadovaných služieb. V prípade potreby sa navrhne doplnenie potrebnej technológie alebo sa využije existujúci bezpečnostný systém
 3. Technické zapojenie technológie do PCO
 4. Poučenie zákazníka, oboznámenie zásahových vozidiel, tvorba zásahového plánu
 5. Konfigurácia objektu v systéme PCO, evidencia údajov a pokynov
 6. Spustenie monitoringu