Dispečing a helpdesk

Diaľková komunikácia prostredníctvom intercomov, videovrátnikov alebo špeciálnych telefónnych liniek za účelom verifikácie, navigácie, asistencie, tlmočenia pokynov alebo riešenia problémov. Umožňuje nahradiť činnosti informátorov, recepčných, bezp. pracovníkov alebo vlastných dohľadových alebo telefónnych centier.

  • Riadenie vstupov osôb a vozidiel – verifikácia a navigácia osôb
  • Diaľková podpora zákazníkom k bezobslužným technológiám (parkovanie, automaty, atď.)
  • Hotline linka – napr. správcovské spoločnosti – všetky telefonáty sú vybavované okamžite, profesionálne a v mene spoločnosti nášho zákazníka. Či už v režime 24/7 alebo počas menej frekventovaných časov (noci, víkendy), kedy prevádzkovanie vlastného call centra nie je rentabilné.
telefonická podpora