Zásahové a pohotovostné hliadky

Pohotovostné vozidlá sú v prevádzke 24/7 po celom území Slovenska a sú pripravené okamžite vykonať potrebný bezpečnostný zásah po prijatí alarmového signálu alebo tiež akúkoľvek asistenčnú či údržbovú činnosť na vyžiadanie. 

NAJRÝCHLEJŠÍ ZÁSAH

  • Máme k dispozícii najviac zásahových jednotiek na Slovensku
  • Využívame najmodernejší systém GPS umožňujúci priame prepojenie medzi operátormi a zásahovými jednotkami. Operátor tak môže aktivovať hliadku, ktorá je najbližšie k narušenému objektu, zohľadňujúc nielen vzdialenosť, ale aj dopravnú situáciu. Najbližšie vozidlo obdrží GPS súradnice a na objekt sú navigované pomocou digitalizovanej mapy, čo dokáže skrátiť čas príchodu na minimum.
  • Komunikácia medzi operátormi a zásahovými vozidlami prebieha cez privátnu rádiovú sieť, čo je najrýchlejšie a najspoľahlivejšie riešenie.
  • Počas sezóny využívame aj motocykle, ktoré zasiahnu rýchlejšie než autá.
  • Naše hliadky pokrývajú celé územie Bratislavy aj blízkeho okolia. Mimobratislavské objekty chránime v spolupráci s inými bezpečnostnými firmami, ktoré na základe našich inštrukcií vykonávajú konkrétne zásahy – jednotnou metodikou. Firmy pravidelne testujeme a spoločná činnosť je koordinovaná tak, aby ste mali iba jedného partnera – Securiton.

SECTOR / PATROLING

Ak si klient neželá stálu prítomnosť pracovníkov ochrany alebo je to pre ňho z ekonomického pohľadu neúnosné, je možné využiť tzv. sector. Jedná sa o kontrolno-strážnu činnosť, ktorá sa vykonáva v objekte vo vopred stanovenom príp. náhodnom časovom intervale.

Bezpečnostní pracovníci sa dostavia do objektu, vykonajú dohodnutú činnosť a v prípade zistenia nedostatkov, narušenia alebo iných dôvodov budú postupovať podľa dohodnutých pravidiel.​

zásahové vozidlo SBS

ČINNOSTI

Okrem bežných zásahov na bezpečnostné incidenty (kontrolná a strážna činnosť) vieme pomocou našej siete pohotovostných vozidiel zabezpečiť aj iné činnosti rôznorodého charakteru, napr.: sprístupňovanie objektu oprávneným osobám na vyžiadanie, asistenciu pre klientov a dodávateľov, vykonávanie denných kontrol EPS,  príp. vykonávanie jednoduchých technických zásahov (napr. uzatvorenie pokazenej automatickej brány, doplnenie spotrebného materiálu, reštartovanie nefunkčnej technológie atď.)  

zásahové hliadky SBS