Dohľad nad samoobslužnými technológiami

Pre samooblužné technológie poskytujeme služby technologického monitoringu a obsluhy, služby dispečingu a tiež servisné služby v réžii našich pohotovostných vozidiel. 

Každá, dokonca aj tá najjednoduchšia samoobslužná technológia potrebuje určitý diaľkový dohľad nad funkčnosťou, či diaľkovú asistenciu pre jej užívateľov. Prevádzkovatelia týchto technológií tak čelia nákladnej a organizačne náročnej úlohe, ktorá je spojená so zabezpečovaním tejto nepretržitej služby. SECURITON ponúka možnosť jej subdodávky za zlomkové náklady. Vďaka našim skúseným operátorom a technologickej infraštruktúre dokážeme integrovať a mať tak pod dohľadom prakticky akékoľvek technológie a inteligentné zariadenia.  

Obsluha a asistenčné služby zákazníkom

Komunikácia so zákazníkmi vo forme asistencie a navigácie, diaľkové riešenie problémov, diaľkové ovládanie podľa požiadaviek zákazníka, atď.  

Dohľad nad funkčnosťou technológie a zabezpečenie servisných úkonov

Každá technológia si vyžaduje nepretržitú kontrolu, ktorá zabezpečí okamžitú reakciu v prípade vzniku určitej poruchy, či prekročenia hraničnej hodnoty. Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, či už ide o aktivovanie servisného technika, diaľkové vykonanie určitých úkonov alebo vyslanie pohotovostného vozidla SECURITON, ktoré dokáže podľa zaškolenia vykonať jednoduché servisné úkony (doplniť papier do tlačiarne, doplniť mince, a pod.)   

monitoring samoobslužných strojov a zariadení
trezory - ochrana a zebezpečenie