Monitorovacie stredisko

V monitorovacom stredisku SECURITON poskytujeme komplexné služby pre ochranu, dohľad a diaľkové riadenie objektov a technológií v režime 24/7.

Vďaka našej špeciálne vyvinutej komunikačnej platforme dokážeme do nášho systému integrovať vstupy a výstupy z prakticky akýchkoľvek technológii od rôznych výrobcov a naplniť tak rôznorodé potreby zákazníkov v oblastiach bezpečnosti, dohľadu, správy, prediktívneho manažmentu a optimalizácie procesov či nákladov.

Náhrada fyzickej ochrany a obsluhy – ÚSPORA NÁKLADOV

Aplikovaním vhodnej kombinácie našich služieb dokážeme nahradiť funkciu bezpečnostných pracovníkov, vrátnikov, informátorov, správcov či technikov diaľkovou formou, čo klientom prináša značnú finančnú úsporu na prevádzkových nákladoch.

Každé zákaznícke riešenie je jedinečné a k jeho návrhu pristupujeme individuálne zohľadnením konkrétnych potrieb, preferencií a najmä režimu objektu.

Podľa charakteru prijatého signálu sú následne na objekt buď vysielané najbližšie zásahové jednotky, vyrozumená kontaktná osoba príp. diaľkovo vykonaná určitá operácia.

Zázemie a technologická infraštruktúra

Prevádzkujeme najväčšie a najmodernejšie monitorovacie stredisko s profesionálnou technologickou infraštruktúrou zabezpečujúcou bezpečnosť vašich dát a dostupnosť služieb.

Jednou zo súčastí infraštruktúry, ktorá zabezpečuje práve dostupnosť služieb je aj existencia záložného serveru prijímacej technológie PCO. Napriek tomu, že ide o kľúčový prvok celého systému, len máloktorá bezpečnostná firma ním disponuje, čo sa môže prejaviť na nedostupnosti jej služieb a v konečnom dôsledku v ohrození bezpečnosti jej zákazníkov.

V spoločnosti SECURITON nepodceňujeme ani túto oblasť a okrem primárneho servera na cloude prevádzkujeme aj záložný lokálny server so zrkadlenou databázou, ktorá zabezpečí neprerušené monitorovanie pripojených objektov aj v prípade vzniku určitej poruchy.  Samozrejmosťou zostáva pravidelné testovanie a skúšky funkčnosti záložného riešenia.

Práve vďaka špeciálnemu dôrazu na duplicitu najdôležitejších prvkov systému PCO, sme v Securitone pripravení aj na rôzne iné nepriaznivé scenáre, akými sú napr. výpadok internetu, elektrickej energie, poruchy serverov, porucha komunikačnej cesty, počítačov, zobrazovacích médií atď. Zabezpečuje to napríklad záložný zdroj elektrickej energie a UPS, záložné komunikačné cesty,  záložné zobrazovacie jednotky, záložné PC komponenty, záložná obsluha. Samozrejmosťou sú tiež definované procesy pre vykonávanie pravidelných skúšok výpadkov a obnovy služieb.

monitorovacie stredisko zamestnanie

Podporované a integrovateľné technológie

 • Elektronický zabezpečovací systém (EZS)
 • Elektronická protipožiarna signalizácia (EPS)
 • Kamerový systém (CCTV)
 • Systém kontroly vstupu (SKV, ACS)
 • Meranie a regulácia (MaR)
 • Parkovacie systémy, zábrany a vjazdové zariadenia
 • VoIP a intercomy
 • Ozvučenie
 • Osvetlenie
 • Integračné systémy pre inteligentné riadenie budov
 • Výťahy
 • Diesel agregáty
 • Dátové centrá, atď.