PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

Vďaka 30 ročným skúsenostiam a nepretržitom vzdelávaní sa v oblasti technologických inovácií dokážeme navrhnúť najlepšie možné riešenie so zreteľom na optimalizáciu prevádzkových nákladov zákazníka.  

 
 

NÁJDEME PRE VÁS TO NAJLEPŠIE RIEŠENIE

Celková koncepcia diaľkovej ochrany a riadenia objektov vychádza v prvom rade z režimu objektu a predstáv zákazníka. Je nevyhnutné zmapovať všetky špecifiká a možné situácie a navrhnúť vhodnú konfiguráciu technológii a súvisiacich služieb.

Postup:

  1. Analýza objektu – režim, bezpečnostné riziká, potreby a požiadavky zákazníka, špecifiká objektu (možnosti, obmedzenia)

 

  1. Návrh riešenia – vypracovanie bezpečnostného projektu a plánu ochrany (mechanické, technologické, režimovo-organizačné, atď.)

 

  1. Realizácia (v prípade záujmu) – inštalácia a servis techniky, strážna služba, videomonitoring, PCO, technologický monitoring a obsluha, dispečing, zásahové vozidlá