Komerčné obchodné centrá

Napriek tomu, že obchodné centrá bývajú mimo bežných otváracích hodín pre verejnosť uzatvorené, je aj počas nocí treba okrem ochrany vykonávať určitý obslužný servis (napr. dohľad nad EPS, MaR, parkoviskom atď.). Prevádzkovatelia obchodných domov preto ešte stále často využívajú službu fyzickej strážnej služby. Tá však býva, najmä počas nocí značne nevyužitá a teda neekonomická. Všetky činnosti strážnej služby je totiž možné zabezpečiť kombináciou služieb videomonitoringu, technologického monitoringudispečingu za zlomkové náklady. Najčastejšie zabezpečované činnosti a aplikácie:

Ochrana pred narušiteľom

Umožňuje sledovať výskyt bezpečnostných incidentov a okamžite na ne reagovať, napr.: narušenie, násilné otvorenie dverí, zlé uzatvorenie dverí, rozbitie skla, sabotáž, výpadok elektrickej energie, strata spojenia, slabý akumulátor, atď.

Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, najčastejšie kontrolou na kamerovom systéme, príp. priamo vyslaním najbližších zásahových vozidiel.

Ochrana pred požiarom alebo záplavou

Krádež nie je jediná udalosť, ktorá dokáže zásadným spôsobom ochromiť vašu prevádzku. Požiar, príp. záplava môže mať devastačné následky a pre zminimalizovanie škôd je nevyhnutné zasiahnuť okamžite, už v počiatočnej fáze.

Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, najčastejšie vyslaním najbližších zásahových vozidiel na preverenie vzniku alarmu príp. diaľkovým uzatvorením prítoku vody do budovy.

Činnosť informátora

Diaľková komunikácia s osobami v objekte za účelom asistencie, navigácie, verifikácie atď. pomocou intercomov, videovrátnikov, telefónov či rozhlasov.

Sprístupňovanie objektu

Diaľkové vpúšťania a vypúšťania vybraných osôb, na základe ich predchádzajúcej verifikácie (napr. servisný pracovník, upratovacia služba, nájomník a pod.)

Obsluha parkoviska (privátne resp. komerčné s platobným režimom)

Diaľkové vpúšťanie a vypúšťanie vybraných vozidiel, riešenie kolízii a porúch systému, komunikácia cez intercomy, asistencia pri platobnom termináli, kontrola množstva mincí v pokladni, kontrola množstva spotrebného materiálu (bločky, papieriky, karty) atď.

Ovládanie príslušných technológii

Diaľkové ovládanie prakticky akýchkoľvek elektrických zariadení a technológií, či už v pravidelnom intervale alebo na základe určitej vzniknutej udalosti. Napr. zapnutie bezpečnostného systému, zapnutie osvetlenia, uzatvorenie garáže, zablokovanie fotobunky na posuvných dverách atď.

Dohľad nad funkčnosťou EPS a vykonávanie denných kontrol

Pomocou integračných softvérov a našej nepretržitej službe v monitorovacom stredisku vieme zabezpečiť potrebnú stálu službu aj vo vzťahu ku elektronickej protipožiarnej signalizácii (EPS) a vykonávaniu povinných denných kontrol v zmysle vyhlášky.

Dohľad nad technológiou merania a regulácie, serverovne či technickej miestnosti

Kľúčové technológie si vyžadujú nepretržitú kontrolu, ktorá zabezpečí okamžitú reakciu v prípade vzniku určitej poruchy, či prekročenia hraničnej hodnoty. Špecializovaná softvérová platforma spoločnosti Securiton umožňuje integrovať akékoľvek technológie (od jednoduchých až po vysoko sofistikované) , naprogramovať potrebné alarmové signály a zadefinovať pre ne konkrétny postup operátora – či už ide o aktivovanie servisného technika alebo priamo vykonanie určitých úkonov diaľkovo. Vďaka tomu je zabezpečený 24/7 dohľad nad touto technológiou, za výrazne nižšie náklady v porovnaní s jej fyzickou kontrolou.