STRÁŽNA SLUŽBA

Vysokú úroveň našej strážnej služby pomáha udržiavať aj systém riadenia kvality ISO 9001:2009 ​a vlastné know-how, ktoré budujeme viac ako 30 rokov.

NEPRETRŽITÁ KONTROLA A PODPORA

Strážime aj vlastných bezpečnostných pracovníkov:

Výhodou našej bezpečnostnej firmy je, že činnosť bezpečnostných pracovníkov v jednotlivých chránených objektoch je neustále monitorovaná a koordinovaná stálou službou, tzv. dispečingom. Vzájomná komunikácia prebieha prostredníctvom rádiového spojenia a v prípade nutnosti sa zabezpečuje:

  • posilnenie ochrany objektu
  • prijímanie núdzových signálov a následné opatrenia
  • vyrozumievanie iných zložiek (polícia, zdravotníctvo atď.)

Dispečing je súčasne v spojení s mobilnými kontrolnými hliadkami, ktoré nonstop preverujú výkon činnosti bezpečnostných pracovníkov v chránených objektoch.

Využitie moderného pochôdzkového systému:

Naši bezpečnostní pracovníci využívajú najmodernejšie pochôdzkové zariadenie Active Guard, vďaka ktorému je pod nonstop ochranou a kontrolou monitorovacieho centra centra. Active Guard hlási polohu pracovníka v reálnom čase, a ak nedokončí plánovanú pochôdzku včas, operátori sa skontaktujú s bezpečnostným pracovníkom v objekte. V prípade nutnosti vyšlú operátori zásahovú jednotku SECURITON.

Bezpečnostný manažér k dispozícii 24/7:

Okrem bezpečnostných pracovníkov majú samozrejme 24/7 podporu aj samotní klienti. Všetci naši klienti majú prideleného bezpečnostného manažéra, ktorý je k dispozícii nepretržite pre riešenie akýchkoľvek neobvyklých situácií alebo nových požiadaviek klienta. Flexibilný prístup a expresná reakcia sú veci, ktoré klienti na našich službách obzvlášť oceňujú.

Sociálny aspekt:

Všetci zamestnanci spoločnosti SECURITON sú zamestnaní na trvalý pracovný pomer a platení korektne so všetkými odvodmi, daniami a príplatkami, čo je bohužiaľ veľmi vzácne v segmente bezpečnostných služieb na Slovensku

strážna služba SBS

INOVÁCIE A OPTIMALIZÁCIA – KOMBINÁCIA S MONITOROVACÍMI SLUŽBAMI

V dôsledku technologického pokroku, automatizácie, ale najmä zvyšovania mzdových nákladov sa SECURITON začal zameriavať na inovatívne riešenia bezpečnosti a obsluhy objektov. Vďaka kombinácii s monitorovacími službami z nášho portfólia dokážeme poskytovať služby za výrazne nižšie ceny a ešte vyššiu úroveň bezpečnosti v porovnaní so štandardnými strážnymi službami.

SECTOR A PATROLLING

Ak si klient neželá stálu prítomnosť pracovníkov ochrany alebo z ekonomického pohľadu je to neúnosné, je možné využiť tzv. sector.
Kontrolno-strážnu činnosť možno vykonávať aj v presne stanovený čas.​
Ak je pre vás nonstop služba finančne neúnosná alebo si ju neželáte,​
zabezpečíme vám ochranu iba v čase, keď ju najviac potrebujete.​
Bezpečnostní pracovníci sa dostavia do objektu, vykonajú dohodnutú činnosť a v prípade zistenia nedostatkov, narušenia alebo iných dôvodov budú postupovať podľa dohodnutých pravidiel.​