TECHNOLOGICKÝ MONITORING A OBSLUHA

Táto služba umožňuje mať pod kontrolou prakticky akékoľvek technológie, proaktívne riešiť kolízie, poruchové a hraničné stavy a predchádzať tak vzniku škôd. Služba umožňuje nahradiť činnosti bezpečnostných pracovníkov, informátorov, správcov či technikov z hľadiska kontroly a obsluhy technológií za výrazne nižšie náklady.

RÔZNORODOSŤ

Diaľkový dohľad a ovládanie rôznorodých technológií, napr.:

  • meranie a regulácia – HVAC systémy, vzduchotechnika, čističky vzduchu, vykurovacie technológie, kotol, ohrievače, chladiace technológie, čerpadlá, výmenníkové stanice, autonómne senzory, atď.
  • parkovacie technológie
  • výťahy
  • prístupové systémy – dvere, turnikety, atď.
  • samoobslužné technológie a automaty
  • osvetlenie
  • výstražné zariadenia
  • audio zariadenia
  • infraštruktúra data centra, atď.

PREDIKTÍVNY MONITORING A PREVENCIA VZNIKU ŠKÔD

Služba umožňuje nepretržite kontrolovať vznik havarijných a poruchových stavov príp. iných incidentov a adekvátne na ne reagovať. Po prijatí alarmového signálu (neželaný stav, hodnota) vykonajú operátori nášho monitorovacieho centra opatrenia podľa dohody s klientom, či už ide o vyrozumenie oprávnenej osoby, vykonanie vopred definovaných činností alebo zabezpečenie samotnej nápravy. Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je možné vykonať zásah diaľkovo, k dispozícii sú tiež pohotovostné hliadky (zásahové vozidlá), ktoré dokážu podľa zaškolenia bezodkladne zasiahnuť priamo na mieste.

Prediktívnym monitoringom tiež docielite úsporu nákladov nakoľko včasný servisný zásah príp. výmena komponentov je vždy lacnejšia ako oprava už vzniknutej poruchy a s ňou súvisiace škody.

Monitorovať príp. diaľkovo ovládať je takto možné napr. nasledovné stavy a parametre: teplota, tlak, prietok vody, prítomnosť plynov v ovzduší, intenzita zvuku, chýbajúce mince v pokladni, chýbajúci papier v tlačiarni, plný disk, slabá batéria, strata spojenia, výpadok elektrickej energie, porucha, sabotáž, výpadok, GPS poloha, porušenie plomby, otvorenie sejfu, a mnohé ďalšie.

RIADENIE VSTUPOV OSÔB A VOZIDIEL

Služba umožňuje kontrolovať, evidovať, vpúšťať a vypúšťať oprávnené osoby a vozidlá do vyhradených častí objektu.

Využíva v kombinácii so službou dispčing a helpdesk, vďaka čomu môže vstupujúca osoba komunikovať s obsluhou – napr. ohľadne verifikácie či navigácie.   

DIAĽKOVÁ PODPORA ZÁKAZNÍKOM

V spojení so službou dispčing a helpdesk dokážeme zabezpečiť komplexnú podporu samoobslužných technológii od monitoringu správnej funkčnosti, diaľkových technických zásahov, až po prevádzkovú obsluhu, t.j. riešenie konkrétnych situácii so zákazníkmi. (napr. bezobslužný parkovací systém, tankovacia stanica, autoumyváreň, atď.)