Akú formu zabezpečenia zvoliť pri ochrane majetku?

Na svete existuje nespočetné množstvo rôznych bezpečnostných riešení – niektoré kvalitnejšie, niektoré drahšie, niektoré pohodlnejšie. Neexistuje však jedno univerzálne riešenie využiteľné na všetky objekty. Každý objekt má svoje špecifiká, režimy, požiadavky a spôsob ochrany je tomu nutné prispôsobiť. Prehľad najvhodnejších foriem zabezpečenia v pomere cena/výkon podľa typu objektu nájdete v nasledovnom texte.

 

Kancelárie, domy, byty

RIEŠENIEBezpečnostný systém napojený na pult centrálnej ochrany

AKO TO FUNGUJE – V prípade spustenia alarmu sa na objekt okamžite vysielajú najbližšie zásahové jednotky. Medzitým sa vyrozumievajú kontaktné osoby, či nešlo o falošný poplach, ktorý im umožňuje zrušiť výjazd.

VÝHODY (napr. v porovnaní s bezpečnostných systémom s SMS upozornením)

 • Okamžitá reakcia v prípade neoprávneného vstupu do objektu
 • Evidencia a prehľad príchodov a odchodov do objektu
 • Nonstop dohľad nad funkčnosťou bezpečnostného systému – pravidelné kontrolné signály
 • Zabezpečené pravidelné revízie, výmena batérii, atď.

Bytové domy (vstup, spoločné priestory)

RIEŠENIEPrístupový a kamerový systém napojený na operačné stredisko – vzdialený videomonitoring

AKO TO FUNGUJE – Obyvatelia vstupujú do bytového domu pomocou čipov (korektný stav). Ak sú však dvere otvorené násilne bez použitia čipu alebo sú otvorené dlhšie ako je povolený čas, ide o alarmový stav. V takomto prípade si operátor na operačnom stredisku spätne prehrá kamerové záznamy a ak zaznamená v budove podozrivý pohyb okamžite tam vysiela najbližšie zásahové jednotky.

VÝHODY

 • Okamžitá reakcia v prípade neoprávneného vstupu do objektu
 • Okamžitý zásah v prípade nedoliehajúcich vstupných dverí
 • Evidencia a prehľad príchodov a odchodov do objektu
 • Jednoduchá a okamžitá aktualizácia oprávnení na vstup – bez nutnosti meniť zámky (napríklad v prípade straty čipu)

Administratívne budovy

Najvhodnejšie riešenie závisí od špecifík a požadovaného režimu konkrétnej budovy (ochrana iba mimo pracovnej doby / ochrana aj počas pracovnej doby, možnosti vstupu zamestnancov do budovy mimo pracovnej doby atď.) s cieľom minimalizovať prevádzkové náklady pre klienta.
Nasledovné riešenia je možné kombinovať aj so strážnou službou (napr. cez pracovnú dobu)

RIEŠENIE 1Bezpečnostný systém napojený na pult centrálnej ochrany

RIEŠENIE 2Prístupový a kamerový systém napojený na operačné stredisko – vzdialený videomonitoring

VÝHODY – napr. v porovnaní s nonstop strážnou službou

 • Minimalizácia prevádzkových nákladov
 • Maximalizácia úrovne ochrany
 • Okamžitá reakcia v prípade neoprávneného vstupu do objektu (posila)
 • Evidencia a prehľad príchodov a odchodov do objektu
 • V prípade videomonitoringu možnosť vzdialeného riadenia budovy – otváranie zámkov, otváranie brán, zapínanie svetiel, spúšťanie výstražných systémov, monitorovanie teploty alebo tlaku, monitorovanie prietoku vody a iných technických veličín, atď.

Vonkajšie areály

RIEŠENIEKamerový systém napojený na operačné stredisko – vzdialený videomonitoring

AKO TO FUNGUJE – V prípade spustenia alarmu si operátor na vzdialenom operačnom stredisku spätne prehrá kamerové záznamy. Ak išlo o falošný poplach (prelet vtákov, pohyb stromov, odraz svetla..) je alarm zrušený. Ak však zaznamená v areáli podozrivý pohyb okamžite tam vysiela najbližšie zásahové jednotky.

VÝHODY  (napr. v porovnaní s nonstop strážnou službou)

 • Minimalizácia prevádzkových nákladov
 • Maximalizácia úrovne ochrany
 • Okamžitá reakcia v prípade neoprávneného vstupu do objektu (posila)
 • Možnosť vzdialeného riadenia budovy – otváranie zámkov, otváranie brán, zapínanie svetiel, spúšťanie výstražných systémov, monitorovanie teploty alebo tlaku, monitorovanie prietoku vody, atď.

[:]