Strážna služba – cena vám o firme prezradí viac, ako si myslíte

Potrebujete do vašich priestorov bezpečnostného pracovníka, no cenové ponuky sú diametrálne odlišné a máte dilemu, ktorú z nich si vybrať? Mať na objekte prítomného bezpečnostného pracovníka nemusí nutne znamenať, že máte vyhraté. Kvalita služby je z veľkej časti ovplyvnená práve jej poskytovateľom. My sa vám v tomto článku posnažíme v skratke vysvetliť ako sa v danej cenovej ponuke zorientovať a tiež zhrnúť aké položky by sa mali skrývať za hodinovou mzdou kvalitného bezpečnostného pracovníka. Najlacnejšiu, najdrahšiu alebo radšej zlatú strednú cestu? Toto nie je ideálny prístup pre zhodnocovanie bezpečnostných firiem. Pri strážnej službe je cena tvorená prevažne mzdovými nákladmi na strážnika. Vďaka všeobecne dostupným informáciám o daniach a odvodoch si viete veľmi jednoducho vypočítať mzdové náklady na jedného strážnika a následne porovnať s ponúkanou cenou od poskytovateľa. Samozrejme treba zohľadňovať aj režijné náklady (prevádzka, ošatenie, technické prostriedky, ubytovanie a iné vopred dohodnuté podmienky) a zisk (nikto predsa nepodniká zadarmo). Položky tvoriace mzdové náklady sú pre každú jednu firmu identické. V prípade, že dostanete od nejakej firmy cenovú ponuku nižšiu ako je táto suma, viete logicky usúdiť, že za pracovníka v danej firme pravdepodobne nebudú odvádzané dane a odvody. Pokiaľ sa teda nechcete nepriamo podieľať  na nelegálnom zamestnávaní, takéto firmy z vášho výberu rovno vylúčte. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim hodinovú mzdu je výška režijných nákladov. Keď nehľadáte bezpečnostného pracovníka, ktorý vykonáva svoju službu „na vlastnú päsť“ bez žiadnej podpory, venujte pozornosť tomu, či sú v cene zahrnuté položky ako rádiostanice, dispečing komunikácia s centrálou. Práve vďaka týmto položkám je zabezpečené napríklad aj to, že v prípade narušenia objektu príde alarmový stav na nonstop dispečing a okamžite sa na objekt vysielajú zásahové vozidlá s posilou. Neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej strážnej služby je aj jej kontrola. Nikto predsa nechce bezpečnostného pracovníka, ktorý si neplní svoje úlohy a povinnosti. Tá sa môže spájať s položkami ako pochôdzkové zariadenia, vedúci oddelenia alebo kontrola. V neposlednom rade by ste však pri vašom výbere mali zohľadňovať referencie, roky skúseností, veľkosť firmy, komplexnosť služieb a technológie. [:]