Securiton ako prvý aplikoval sieť IoT do oblasti bezpečnosti

V oblasti zabezpečenia nehnuteľností prichádza revolúcia . Za zálohovú komunikačnú cestu už viac nemusíte platiť stovky eur.

Keď sa ľudia rozhodnú pre zabezpečenie svojho objektu , často zanedbávaným faktorom býva voľba správneho prenosu signálu. Aby sa alarmový signál dostal z bodu A do bodu B (z vašej ústredne do prijímacieho zariadenia) je nevyhnutná určitá prenosová cesta. Štandardnými prenosovými cestami  využívanými bývajú GPRS, IP alebo rádiová sieť. Každá z nich má svoje výhody i nevýhody, no faktom zostáva, že každá z nich môže zlyhať alebo byť rušená, najmä keď hovoríme o najčastejšie využívanej GPRS sieti.  Pre zvýšenie bezpečnosti našim zákazníkom vždy odporúčame použiť kombináciu aspoň 2 spôsobov prenosu signálu, vďaka čomu sa eliminuje riziko, ktoré môže vzniknúť napr. v prípade výpadku signálu alebo pri použití rušičiek signálu. Použitie aspoň 2 komunikačných ciest sa však doposiaľ spájala s relatívne vysokými zriaďovacími nákladmi, čo pre mnohých zákazníkov nebolo priechodné. Tu však prichádza zmena.

Spoločnosť Securiton sa spolupodieľala na vývoji softvérovej platformy pre IoT zariadenie, ktoré je možné využiť ako záložnú komunikačnú cestu na PCO, za zlomok ceny ako sme boli doposiaľ zvyknutí. Zariadenie sa umiestni do blízkosti ústredne poplachového systému a v prípade vzniku alarmového signálu sa táto správa pomocou  IoT siete dostane na pult centrálnej ochrany. V súčasnosti máme našu softvérovú platformu prispôsobenú a otestovanú pre IoT sieť Sigfox, postupne však pracujeme aj na aplikovaní jej konkurenčnej NB-IoT siete od Telecomu. Už k dnešnému dňu pokrývajú tieto siete väčšinu územia Slovenska a pokrytie sa bude naďalej rozširovať.

Čo sa samotných IoT (Internet of Things) sietí týka, tie sú vo všeobecnosti určené na prenášanie malých objemov dát pri nízkych rýchlostiach, vďaka čomu sú charakteristické svojou nízkou energetickou náročnosťou a teda dlhou výdržou batérii v zariadeniach. Jej využitie je veľmi široké, od priemyslu, cez logistiku, poľnohospodárstvo, energetiku až po smart home a smart cities.  IoT siete sa navyše chvália veľmi vysokou bezpečnosťou prenosu, takže na naše účely sú viac ako vhodné.[:]