Komunikačné zariadenie – ako sa v nich vyznať a podľa čoho vyberať

Prenosové zariadenie, komunikačné zariadenie, či komunikátor je zariadenie, ktoré slúži na prenos správ z ústredne bezpečnostného systému inštalovaného v objekte na pult centrálnej ochrany (PCO). Jeho úlohou je zladiť odlišné komunikačné protokoly, ktorými komunikujú EZS a PCO. V niektorých prípadoch býva toto prenosové zariadenie priamo integrované v ústredni zabezpečovacieho systému, no v iných prípadoch je treba toto zariadenie k ústredni EZS doplniť v separátnej forme. To, či je potrebné k EZS doplniť komunikačné zariadenie posudzuje individuálne technik pre EZS / pult centrálnej ochrany.

Prenos signálu z EZS do PCO, komunikátor

Nakoľko je toto zariadenie zodpovedné za korektný prenos alarmového signálu napríklad aj o narušení objektu, jedná sa o kľúčový prvok celej infraštruktúry. Častokrát však býva značne podceňovaný a nahrádzaný lacnými, nekvalitnými a oklieštenými prevedeniami, ktoré tak môžu ohroziť celú bezpečnosť objektu. Pri výbere komunikátora preto dbajte na to, či ponúkané prevedenie spĺňa nasledovné požiadavky a parametre :   

 1. Viaceré prenosové cesty

Na prenos signálov z objektu do technológie pultu centrálnej ochrany existujú viaceré možnosti komunikácie, či už mobilný internet, pevný internet, rádiová komunikácia, SMS, príp. dnes už skoro nevyužívaný prenos dát cez telefónnu linku. Každá z nich má svoje výhody a nevýhody, no vo všeobecnosti platí, že zvýšenie bezpečnosti prenosu signálu vieme zabezpečiť použitím minimálne dvoch nezávislých prenosových ciest. Pri výbere komunikačného zariadenia preto dbajte na to, aké komunikačné cesty dané zariadenie podporuje a či umožňuje ich kombináciu.

 1. Testovanie funkčnosti komunikácie

To, či je komunikácia medzi objektom a PCO živá sa zisťuje pomocou tzv. testovacích správ. Testovacie správy sú prijímané a vyhodnocované technológiou pultu centrálnej ochrany a v prípade, že testovací signál  v plánovanom čase nepríde, systém to vyhodnotí ako stratu spojenia.  Čim vyššiu frekvenciu testovacích správ komunikátor vysiela, tým rýchlejšie sa môže na prípadnú stratu komunikácie reagovať. Pri výbere komunikačného zariadenia sa preto dopytujte, či a ako často sa funkčnosť komunikácie týmto spôsobom testuje.

 1. Zabezpečenie prenosu signálu

Informačná bezpečnosť a kybernetické útoky sú stále diskutovanejšími témami, ktoré definujú nové hrozby aj pre oblasť objektovej bezpečnosti. Pre komunikátory využívajúce internet ako prenosovú cestu sa napríklad stáva nevyhnutnosťou využívanie šifrovanej komunikácie cez VPN. Pri výbere komunikačného zariadenia sa informujte, akú úroveň zabezpečenia zariadenie využíva.

 1. Náhradný zdroj – akumulátor

Náhradný zdroj elektrickej energie slúži na to, aby bol objekt chránený aj v prípade výpadku elektriny. Akumulátor má však len obmedzenú kapacitu, udrží systém funkčný len obmedzený čas, preto je potrebné na túto udalosť bezodkladne reagovať a tiež udržiavať batériu akumulátora v nabitom stave. Pri výbere komunikačného zariadenia preto dbajte nielen na to, či obsahuje samotný akumulátor, ale aj na to, či o výpadku elektrickej energie a poklesu batérie v akumulátore vysiela alarmovú správu do PCO.

 1. Sabotážna ochrana

Prijatie alarmovej správy z objektu do PCO závisí od existencie a funkčnosti komunikačného zariadenia. Ak je zariadenie odstránené, poškodené alebo inak sabotované, alarmová správa na PCO nemusí prísť. Pri výbere komunikačného zariadenia sa informujte, či zariadenie obsahuje protisabotážne ochranné prvky, ktoré v PCO vygenerujú alarmový signál, ak sa so zariadením neoprávnene manipuluje v režime 24/7, teda – aj v odkódovanom stave.

 1. Počet výstupov – podrobné správy

Tento bod súvisí nielen s triedením alarmov podľa miesta narušenia, ale aj s charakterom prijatých signálov (napr. aj vyššie uvedené : sabotáž, výpadok elektickej energie, slabý akumulátor, rôzne prenosové cesty a pod.) Ak sú alarmové signály združené do 1 výstupu, na PCO je prijatý len všeobecný alarm a nie je možné identifikovať o akú udalosť sa jedná a adekvátne na ňu reagovať. Pri výbere komunikačného zariadenia sa informujte o tom, koľko dostupných výstupov sa v komunikátore nachádza. V mnohých prípadoch je nutné použiť aj rozširovaciu kartu, ktorá síce môže komunikátor mierne predražiť, no za následné benefity v podobe podrobných práv to rozhodne stojí.

 1. Obojsmerná komunikácia

Bežne dostupné komunikačné zariadenia pre EZS pracujú zväčša na jednosmernej komunikácii, t.j. ústredňa EZS vysiela signály a PCO tieto signály prijíma. Tento systém má však svoje úskalia a obmedzenia. Ak komunikačné zariadenie umožňuje obojsmernú komunikáciu, prináša to mnohé benefity, ako napr.:

 • Bezpečnú komunikáciu cez VPN
 • Možnosť diaľkového ovládania napojených technológii, bez nutnosti dopĺňať dodatočný hardvér (napr. kódovať priestory, ovládať dvere a závory, ovládať a regulovať technológie – MaR, prívod vody, teplota, tlak, atď.)
 • Možnosť vykonávania kontroly funkčnosti, automatických updateov a vybraných servisných úkonov na diaľku – šetrenie nákladov klienta

Pri výbere komunikačného zariadenia sa informujte, či zariadenie podporuje obojstrannú komunikáciu.

 1. Certifikované zariadenie

V neposlednom rade je treba zohľadňovať kvalitu prevedenia a kvalitu komponentov. Keďže klienti štandardne nedisponujú elektrotechnickým vzdelaním, ktorým dokážu posúdiť kvalitu zariadenia, smerodajným v tomto ohľade môže byť napríklad certifikácia zariadenia kompetentnými inštitúciami.
Pri výbere komunikačného zariadenia sa dopytujte po kompletnej dokumentácii a certifikácii.

Na trhu existuje nespočetné množstvo komunikátorov a vyznať sa v nich môže byť najmä pre laikov častokrát výzva. V tomto článku sme sa Vám posnažili zhrnúť aspoň základné parametre, ktoré vám pomôžu tieto zariadenia medzi sebou odlíšiť a porovnať.

Ako príklad uvedieme komunikačné zariadenie PROTON vyvinuté spoločnosťou SECURITON spĺňa nasledovné parametre

KritériumSúlad s kritériom – PROTON (SECURITON)
1.      Viaceré prenosové cestyUmožňuje využiť kombináciu viacerých prenosových ciest (pevný internet a dva mobilné internety rôznych operátorov)
2.      Testovanie funkčnosti komunikácieFunkčnosť každej komunikačnej cesty je strážená pravidelnými testovacími správami s individuálne nastaviteľnými intervalmi.
3.      Zabezpečenie prenosu signáluPrenášané dáta medzi objektom zákazníka a PCO Securiton sú chránené šifrovaním pomocou certifikátov (každý klient má jedinečný certifikát), šifrovaním AES 256, filtráciou cez white list na základe MAC adresy a IP adresy na strane objektu, ako aj na strane PCO Securitonu.
4.      Náhradný zdroj – akumulátorObsahuje akumulátor. O výpadok prúdu a znížení výkonu na akumulátore vysiela alarmovú správu na PCO
5.      Sabotážna ochranaZariadenie je vybavené ochrannými prvkami proti sabotáži zariadenia
6.      Počet výstupov – podrobné správyVariabilita, možnosť prispôsobiť počet výstupov potrebám zákazníka.
7.      Obojsmerná komunikáciaUmožňuje obojstrannú komunikáciu
8.      Certifikované zariadenieCertifikované zariadenie
9.      BONUS – Variabilita pripojeníUmožňuje aplikovať akýkoľvek komunikačný protokol podľa potreby (napr. MODBUS RTU, MODBUS TCP, SNMP, HTTP GET, Siemens S7, Terminal atď.)