Pult centralizovanej ochrany – čo zohľadňovať pri výbere firmy?

Cena je pre väčšinu z nás jeden z najdôležitejších faktorov pri výbere čohokoľvek. Treba mať však na pamäti, že nie vždy je to najlacnejšie riešenie aj najlepšie. Napojenie na pult centrálnej ochrany (PCO) je jednou z tých oblastí, kde sa nedá úplne jednoznačne vybrať firmu len na základe porovnania konkurenčných cien. Rovnako ako by ste nezverili život lekárovi bez lekárskeho vzdelania, nemali by ste nechávať ani ochranu vás a vášho majetku na neskúsenú bezpečnostnú firmu. Pult centralizovanej ochrany totiž nie je len o jednom mobilnom telefóne a jednom zásahovom aute v teréne. Skrýva sa za tým omnoho viac. Preto je treba brať do úvahy nasledovné parametre, ktoré môžu síce zvýšiť cenu tejto služby, no zároveň ju kvalitatívne posunúť na oveľa vyššiu úroveň:

 • TECHNOLÓGIA PCO
  – Základom je zohľadniť bezpečnosť komunikačnej siete, ktorú daná firma poskytuje. Jednak či je signál digitálny a šifrovaný a tiež aký typ spojenia firma využíva. Medzi základné typy spojení patrí GPRS komunikácia, IP komunikácia a rádiové spojenie. GPRS alebo tzv. mobilné spojenie napriek svojím viacerým výhodám nie je považované za veľmi spoľahlivé, keďže ho je možné rušiť bežne dostupnými rušičkami. Najbezpečnejšou sieťou je práve rádiové spojenie, v ideálnom prípade celulárna rádiová sieť, pri ktorej je takmer nemožná strata signálu. Preto odporúčam vyhľadávať bezpečnostné firmy, ktoré tento typ spojenia poskytujú.
  – Ďalším podstatným bodom je, aby bola prijímacia stanica zálohovaná, t.j. aby pri potenciálnej poruche na strane poskytovateľa nenastal výpadok signálu. To je možné zabezpečiť sekundárnou prijímacou stanicou na PCO a pre ešte vyššiu bezpečnosť prenosu signálu je vhodné mať aj ďalšie záložné pracovisko mimo priestorov PCO.
  – Aby ste v budúcnosti vedeli kedykoľvek skontrolovať korektnosť postupov a vykonaných zásahov, vyberajte si bezpečnostnú firmu, ktorá vzájomnú komunikáciu medzi klientom, PCO a zásahovými hliadkami nahráva a zálohuje. 
 • MONITOROVACIA MIESTNOSŤ S DISPEČERMI OPERUJÚCIMI 24/7 – isto budete súhlasiť, že je rozdiel byť napojený na „pult centralizovanej ochrany“ u niekoho v mobile a byť napojený na pult centralizovanej ochrany s plnohodnotnou monitorovacou miestnosťou, profesionálnou technológiou a najmä s nonstop aktívnymi operátormi. Nemôže sa vám tak stať, že by bol váš alarmový signál prehliadnutý a nepreverený. Venujte preto pozornosť tomu, ako vyzerá pult centralizovanej ochrany danej firmy.
 • MNOŽSTVO VÝJAZDOVÝCH ÁUT – zistite si, koľko zásahových vozidiel má bezpečnostná firma na danú oblasť, pretože je zásadný rozdiel, či na daný objekt príde o päť minút alebo o pol hodinu. Zároveň je veľkou výhodou využívanie motocyklov, pretože v čase dopravnej špičky výrazne skráti čas príjazdu.
 • ROKY SKÚSENOSTÍ
 • MNOŽSTVO DIVERZIFIKOVANÝCH ZÁKAZNÍKOV – tento bod v mnohých prípadoch nepriamo súvisí s vyššie spomínanými faktormi . Čím viac zákazníkov má daná firma napojených na svoj pult centralizovanej ochrany, tým je pravdepodobnejšie, že si môže dovoliť platiť nonstop operátorov, zaplatiť kvalitnejšiu technológiu a tiež mať dostatočné množstvo zásahových jednotiek.

  Príklad: pokiaľ má firma napojených 100 malých objektov s mesačným poplatkom rádovo 50eur, využitím jednoduchej matematiky vieme povedať, že výnosy takejto firmy sú 5000€/mesiac. Tie dokážu ledva pokryť mzdové náklady na nonstop službu dispečerov, tak len ťažko si môžu dovoliť prenájom monitorovacej miestnosti, zásahové vozidlá pokrývajúce celé územie, ich palivo, režijné náklady a pod… Nehovoriac po odpočítaní zisku, bez ktorého by žiaden podnikateľ nepodnikal.

  Je však tiež dôležité, aby mala firma zákazníkov dostatočne diverzifikovaných. Mať medzi zákazníkmi veľký obchodný reťazec alebo pobočky banky je síce fajn, no o takého zákazníka môže firma kedykoľvek prísť (obmieňanie firiem v tejto brandži je veľmi časté). Tým pádom zo dňa na deň príde o hlavný zdroj príjmu a nebude si zrazu môcť dovoliť platiť všetko čo si dovtedy dovoliť mohla. Preto je ideálne nájsť si firmu, ktorej zákaznícku základňu netvoria len 2-3 veľkí hráči, ale radšej viac menších.

Týmto článkom sme sa nesnažili povedať, že to najdrahšie je spravidla aj najlepšie, no chceli sme poukázať na konkrétne činitele, ktoré treba zohľadňovať pri hodnotení konkurenčných cien v oblasti bezpečnostných služieb.

[:]