Aký prenos signálu zvoliť pri napojení na pult centrálnej ochrany?

Rozhodli ste sa pre napojenie vášho objektu na pult centrálnej ochrany, no neviete akú cestu prenosu signálu si vybrať? Aké výhody a naopak nevýhody prináša každá z alternatív vám zhrnieme v tomto článku.

Pri výbere spôsobu prenosu signálu je dôležité zohľadňovať viacero faktorov. Do úvahy sa musí brať najmä lokalita objektu, dostupnosť prenosových ciest a samozrejme finančné možnosti klienta.

Signál môže byť prenášaný rôznymi spôsobmi, štandardom býva:

  • GPRS komunikátor (GSM signál) prenáša správy z ústredne poplachového systému na PCO pomocou služieb mobilného operátora. Zjednodušene povedané, komunikátor pošle digitálnu správu s využitím SIM karty cez mobilného operátora na pult centrálnej ochrany. Výhodou prenosovej cesty GPRS komunikátorom sú síce nižšie inštalačné náklady, ale nevýhodou sú nutné prevádzkové poplatky za prenos každého signálu a tým platenie SIM karty na udržiavanie prevádzkyschopnosti prenosu. Ďalšou nevýhodou je tretia strana (mobilný operátor) v prenose signálov, u ktorého môže byť za určitých podmienok signál oneskorený (masové športové udalosti, Silvester…) alebo nemusí prejsť vôbec a tak sa dispečing PCO vôbec nedozvie o poplachu. Zároveň v súčasnosti už aj u nás začínajú kriminálne elementy používať technické zariadenia (ľahko dostupné rušičky signálov GSM), ktoré odrušia signál a znemožnia tak prenos poplachovej správy.
  • IP komunikátor („pevný“ internet) prenáša správy z ústredne poplachového systému na PCO pomocou internetových služieb pevného – káblového internetu cez poskytovateľa internetových služieb. Medzi hlavné výhody IP komunikátora patria nízke inštalačné náklady a rýchlosť prenosu signálu. Zároveň poskytuje možnosť podrobnej správy, t.j. v prípade alarmového signálu majú dispečeri PCO k dispozícii informácie o povahe a presnom mieste alarmu. Nevýhodou je možná strata signálu v prípade výpadku internetu.
  • Niektoré spoločnosti ponúkajú v určitých lokalitách možnosť prenosu signálu cez vysielacie zariadenie resp. rádiovú sieť. Ide o bezdrôtovú sieť, v ktorej vysielacie zariadenie inštalované u zákazníka komunikuje s dispečingom PCO. Výhodou tejto komunikácie je najmä jej bezpečnosť – úmyselné rušenie vysielania je prakticky nemožné.
    Pred tým ako sa rozhodnete pre tento spôsob prenosu signálu si však overte, či rádiová sieť danej spoločnosti funguje na princípe celulárneho systému, tzn. každé vysielacie zariadenie v sieti môže slúžiť ako samostatný prenosový prvok pre pakety a signál môže prichádzať viacerými cestami. Týmto je zabezpečená 100% istota prenosu signálu z každého objektu. Nemôže sa stať to, čo sa stáva systémom staršieho typu bežným v SR, že pri výpadku vykrývača (porucha, búrka) vypadne celá monitorovaná oblasť (napr. všetky objekty v jednej časti mesta).

Pre zvýšenie bezpečnosti našim zákazníkom vždy odporúčame (ak je to možné) kombináciu aspoň 2 spôsobov prenosu signálu. Vďaka tomu sa eliminuje riziko, ktoré môže vzniknúť napr. v prípade výpadku signálu alebo pri použití rušičiek signálu.

[:]