Základnou úlohou pultu centrálnej ochrany (PCO) resp. strediska registrácie poplachov (SRP) je prijímať signály
z monitorovaných objektov
a v prípade alarmového signálu ho preveriť a vyslať zásahové jednotky, ktoré daný objekt zabezpečia a vykonájú ďalšie úlohy v zmysle dohody s klientom a platnej legislatívy.​

Pult centrálnej ochrany Securiton monitoruje najviac objektov

Securiton v súčasnosti prevádzkuje pult centralizovanej ochrany s najvyšším počtom pripojených a monitorovaných objektov (cca 1 300), pričom napojenie, monitorovanie, zásah a obslužný servis sa poskytujú na najvyššej kvalitatívnej úrovni.

Prijímanie týchto signálov:

 • ­- alarmový signál
 • ­- narušenie vysielacieho zariadenia
 • ­- výpadok elektrickej energie
 • ­- sabotáž
 • ­- požiar
 • ­- stav záložných akumulátorov
 • ­- iný technický signál v závislosti od nainštalovanej technológie

Prijímanie signálu cez mobilné bezdrôtové vysielacie zariadenie, IP komunikátor alebo cez vysielačku (ako jediní v SR prevádzkujeme aj celulárnu sieť) – ich kombinácia zvyšuje bezpečnosť prenosu signálu a zároveň minimalizuje možnosť použitia ľahko dostupných rušičiek GSM signálu.

Schéma

Cena napojenia na pult centralizovanej ochrany sa bez bližšej špecifikácie objektu nedá stanoviť jednoznačne. Presnú kalkuláciu vstupných a takisto pravidelných poplatkov za monitorovanie vám pripraví náš obchodný pracovník bezplatne – kontakt.

securiton_stredisko

 

motorky_zasahove_vozidlo_securiton
zasahove_vozidla_securiton

Máme k dispozícii najviac zásahových jednotiek na Slovensku

 • Naše vozidlá sú vybavené systémom GPS umožňujúcim operátorovi aktivovať hliadku, ktorá je najbližšie k narušenému objektu.
 • Hliadky smerujeme na určené miesto pomocou digitalizovanej mapy,
  ktorá dokáže skrátiť čas príchodu na minimum.
 • Počas sezóny využívame aj motocykle, ktoré zasiahnu rýchlejšie než autá.
 • Naše hliadky pokrývajú celé územie Bratislavy aj blízkeho okolia.
 • Mimobratislavské objekty chránime v spolupráci s inými bezpečnostnými firmami, ktoré na základe našich inštrukcií vykonávajú konkrétne zásahy – jednotnou metodikou. Firmy pravidelne testujeme
  a spoločná činnosť je koordinovaná tak, aby ste mali iba jedného partnera – Securiton.