Základnou úlohou pultu centrálnej ochrany (PCO) resp. strediska registrácie poplachov (SRP) je prijímať signály
z monitorovaných objektov
a v prípade alarmového signálu ho preveriť a vyslať zásahové jednotky, ktoré daný objekt zabezpečia a vykonájú ďalšie úlohy v zmysle dohody s klientom a platnej legislatívy.​

Pult centrálnej ochrany Securiton monitoruje najviac objektov

Securiton v súčasnosti prevádzkuje pult centralizovanej ochrany s najvyšším počtom pripojených a monitorovaných objektov (cca 1 500), pričom napojenie, monitorovanie, zásah a obslužný servis sa poskytujú na najvyššej kvalitatívnej úrovni.

Technologická infraštruktúra:

Monitorovacie stredisko Securiton prešlo v roku 2019 kompletnou rekonštrukciou, vďaka ktorej je možné poskytovať služby pomocou najmodernejších technológii na trhu.

Technologická infraštruktúra nášho monitorovacieho strediska je jednou z konkurenčných výhod našej spoločnosti. Okrem neustálych technologických inovácii, investujeme značné prostriedky do záložných riešení, vďaka čomu vieme garantovať úroveň a kontinuitu našich služieb aj v prípade vzniku možných technických porúch alebo výpadkov systémov.

 • Profesionálny diesel agregát a UPS
 • Záložný server prijímacej technológie PCO (cloud + lokálny)
 • Vlastná nezávislá rádiová sieť
 • Garantované internetové pripojenie
 • Nonstop IT podpora

  Prijímanie týchto signálov:

  • ­- alarmový signál
  • ­- narušenie vysielacieho zariadenia
  • ­- výpadok elektrickej energie
  • ­- sabotáž

  Prenosové cesty:

  GPRS komunikácia – mobilný operátor

 • IP komunikácia – internetové služby pevného internetu

  Rádiová komunikácia – privátna bezdrôtová sieť spoločnosti Securiton funguje na princípe celulárneho systému (jediný v SR)

  IoT komunikácia – sieť určená pre internet vecí na technológiach Sigfox, NBIoT a LoRaWAN (ako prví a zatiaľ jediní sme ju implementovali do nášho PCO)

  Odporúčame vždy využiť ich kombináciu, ktorá zvyšuje bezpečnosť prenosu signálu a zároveň minimalizuje možnosť použitia ľahko dostupných rušičiek GSM signálu.

  Schéma

  Cena napojenia na pult centralizovanej ochrany sa bez bližšej špecifikácie objektu a technológie nedá jednoznačne stanoviť. Presnú kalkuláciu vstupných a takisto pravidelných poplatkov za monitorovanie vám pripraví náš obchodný pracovník bezplatne – kontakt.

  securiton_stredisko
  Securiton_Pult centralnej ochrany
  PCO_SMS_Securiton
  motorky_zasahove_vozidlo_securiton
  zasahove_vozidla_securiton

  Máme k dispozícii najviac zásahových jednotiek na Slovensku

  • Využívame najmodernejší systém GPS umožňujúci priame prepojenie medzi operátormi a zásahovými jednotkami. Operátor tak môže aktivovať hliadku, ktorá je najbližšie k narušenému objektu, zohľadňujúc nielen vzdialenosť ale aj dopravnú situáciu.
  • Najbližšie vozidlo obdrží GPS súradnice a na objekt sú navigované pomocou digitalizovanej mapy, čo dokáže skrátiť čas príchodu na minimum.
  • Počas sezóny využívame aj motocykle, ktoré zasiahnu rýchlejšie než autá.
  • Naše hliadky pokrývajú celé územie Bratislavy aj blízkeho okolia.
  • Mimobratislavské objekty chránime v spolupráci s inými bezpečnostnými firmami, ktoré na základe našich inštrukcií vykonávajú konkrétne zásahy – jednotnou metodikou. Firmy pravidelne testujeme
   a spoločná činnosť je koordinovaná tak, aby ste mali iba jedného partnera – Securiton.